آموزش خانواده

آموزش خانواده

آموزش خانواده کودکان اوتیسم (اتیسم)

غالبا خانواده کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم استرس بالایی دارند، منشاء این استرس مربوط به کودک اوتیسم ، والد یا جامعه می تواند باشد ، استرس والد کودک اوتیسم در رابطه با  مشکلات رفتاری و ارتباطی کودک اوتیسم ، نگرانی مادران درباره دوام و ثبات شرایط کودک اوتیسم، نگرانی درباره آینده و عملکرد آتی کودک اوتیسم خواهد بود.

همچنین پذیرش کودک اوتیسم از طرف جامعه و حتی واکنش های سایر اعضای فامیل و خانواده نسبت به رفتارهای کودک اوتیسم ، حمایت های اجتماعی کم نسبت به کودک اوتیسم ، هزینه های  مالی کودک اوتیسم ، انزوا، کمبود آگاهی والدین درباره چگونگی پیشرفت کودک اوتیسم و نحوه رفتار با وی نیز از جمله منابع دیگر استرس بر والدین هستند. استرس بالا در والدین کودک اوتیسم باعث شده تا این والدین رفتارهای انعطاف ناپذیر، تهدیدآمیز و پرخاشگرانه برای کنترل رفتار کودکانشان داشته باشند، که این گونه رفتارها موجب تاثیرات منفی بر ارتباط و رشد کودک اوتیسم خواهد شد و رفتارهای مخرب را در کودکان اوتیسم تشدید خواهد کرد.

 

آموزش خانواده بر بهبود اختلال اوتیسم

 

توانبخشی کودکان اوتیسم و منابع کاردرمانی برای کمک به کودکان اوتیسم و خانواده های آنان محدود هستند و این امر بیانگر این است که دخیل کردن جدی خانواده ها در فرآیند درمان کودکانشان بسیار موثر است، یعنی باید از انرژی والدین برای پیشبرد عملکرد کودکان اوتیسم استفاده کرد و از پیامدهای منفی اختلال اوتیسم جلوگیری کرد، مشارکت والدین کودکان اوتیسم در روند درمان تاثیر به سزایی بر بهبود کودک و سلامت روان خود والدین دارد.

برنامه های متمرکز بر آموزش والدین، دانش و مهارت های ضروری را برای بهبود کیفیت تعامل کودک و والد فراهم خواهدآورد، در این برنامه ها به والدین کودکان اوتیسم کمک می کنند تا مشکلات و نیز توانمندی های کودک خود را درک کرده و آنها را در جهت پیشبرد کودک اوتیسم هدایت کنند، همچنین این برنامه ها از طریق فراهم آوردن اطلاعات مناسب درباره شرایط کودک و نحوه رفتار مناسب با وی، ساز و کارهای سازگاری والدین را بهبود خواهد بخشید. 

 

آموزش خانواده بر بهبود اختلال اوتیسم

 

آموزش خانواده بر بهبود اختلال اوتیسم

همانطور که قبلا گفتیم طیف اوتیسم ( اتیسم ) نوعی اختلال رشدی عصبی با اجزای ژنتیکی پیچیده می باشد که غالبا تحت تاثیر محیط قرار دارد، نقص در مهارتهای ارتباطی و محدودیت در علایق و رفتار های تکراری در اوایل دوره های رشد کودک اوتیسم و در زمان شکل گیری شیوه فرزندپروری والدین ظاهر می شود، در حالی که والدین کودک اوتیسم باعث ایجاد این مشکلات در فرزند اوتیسم خود نشده اند، اما نقص در روابط اجتماعی و تعامل والدین کودکان اوتیسم می تواند دارای اثر متقابل بر مشکلات کودک اوتیسم شوند و یا موانعی در فرایند رشد کودک اوتیسم خود ایجاد نمایند، علاوه بر این کودکان اوتیسم مستعد اختلالات همراهی مانند اضطراب، فوبیا، افسردگی و…  هستند که میتواند بر روابط والدین و کودک اوتیسم تاثیر گذار باشد.

به عنوان مزیدی بر علت ها بر بهزیستی عاطفی والدین کودک اوتیسم و رسیدن به اهداف آموزشی کودک اوتیسم تاثیر گذار باشد. استفاده کردن از روش های فرزندپروری کودکان غیر اتیستیک می تواند موجب پیشرفت در تعدادی از زمینه های رشدی کودک اوتیسم شود،  همچنین مطالعات انجام گرفته در آمریکا ،انگلستان ،کشورهای اسکاندیناوی،هلند،ژاپن و چین تمامی مویید این نکته اند که می توان به شیوه فرزند پروری نه از دید افراطی مانند بتلهایم بلکه از دید تاثیر مثبت بر روند رشد کودک دارای طیف اتیسم نگاه نمود شیوه ای که می تواند موجب ارتقاء و رشد کودک دارای دارای اختلال طیف اوتیسم شود.

 

آموزش خانواده بر بهبود اختلال اوتیسم

 

در ادامه شیوه های رایج و شناخته شده فرزند پروری را مورد بررسی قرارداده ایم تا شما بیشتر با این شیوه ها آشنا شوید، در تعریف شیوه های فرزند پروری می توان گفت که ترکیبی از رفتار های والدین هستند که در شرایط گوناگون رخ داده و نشان دهنده شیوه رفتار والدین در درخواست از فرزندان و یا پاسخ دهی به فرزندان را مشخص می کند و به عنوان شیوه ای ثابت و مداوم مورد استفاده قرار می گیرد، این شیوه های فرزندپروری بر اساس پژوهشهای دیانا بامریند و با زیر نظر گرفتن تعامل والدین و کودکان پیش دبستانی و جمع اوری اطلاعات از انها به دست آمد. او اعتقاد داشت که شیوه های فرزند پروری دارای 3 ویژگی اصلی است:

1_ درخواست کنندگی والدین (پذیرش و گرمی و روابط نزدیک)

2_ پاسخ دهندگی والدین (کنترل)

3_ استقلال دادن

بامریند با استفاده از این سه ویژگی چهار شیوه آموزش خانواده را توصیف نمود که عبارتند از: 

آموزش خانواده مقتدرانه کودکان اوتیسم

شیوه فرزندپروری مقتدرانه کودکان اوتیسم هر سه ویژگی درخواست کنندگی و پاسخ دهندگی و استقلال را به میزان بالایی  دارا می باشد.در این شیوه والدینکودک اوتیسمنسبت به فرزند اوتیسم خود صمیمی ،پذیرا،دلسوز هستند و نیازهای کودک اوتیسم خود را ضروری و لازم الاجرا می دانند .

این گونه والدین اوتیسم از فرزندان خود توقعات معمول و معقول دارند و اگاهانه با کودک  اوتیسم خود برخورد می کنند و به کودک خود اجازه می دهند که با توجه به شرایط خودش تصمیم بگیرد و کودک اوتیسم را ترغیب می کنند به ابراز افکار،علایق و احساسات همچنین در زمان اختلاف نظر با کودک اوتیسم خود مشورت می کنند.

این والدین کودک اوتیسم شان را به وسیله کلام و نوازش جسمی حمایت کرده و ارتباط نزدیکی با کودک اوتیسم خود برقرار خواهند کرد و به واسطه این رابطه لذت بخش کودک اوتیسم به سمت ارتباط نزدیک تر کشانده می شود. کنترل در این روش کاملا سازگارانه می باشد و به هیچ عنوان موجب آزردگی کودک اوتیسم نخواهد بود. 

 

آموزش خانواده مقتدرانه کودکان اوتیسم

 

آموزش خانواده مستبدانه کودک اوتیسم

والدینکودک اوتیسم با شیوه مستبدانه بسیار سرد و طرد کننده اند و مرتبا در حال تحقیر کردن کودک  اوتیسم خود هستند، این والدین کودکان اوتیسم در این شیوه فرزندپروری سطوح بالایی از درخواست کنندگی یا کنترل و سطح پایینی از پاسخ دهندگی و یا پذیرش را دارا می باشند و انتظارات خوداز کو دک اوتیسم شان با استفاده از فشار و تنبیه می باشد و به دنبال داشتن فرزندانی مطیع می باشند که فقط بگوید بله چشم .

 

این والدین برای کودک اوتیسم خود تصمیم می گیرند و حرف کودک اوتیسم خود را خیلی کم میشنوند، در این روش کودک اوتیسم سلب استقلال می کند .این والدین در صورت امتناع و سرپیچی کودک اوتیسم محبت خود را از کودک دریغ خواهد کرد وآن را مشروط به اطاعت کودک  اوتیسم از خود خواهد کرد. 

 

آموزش خانواده مستبدانه کودک اوتیسم

 

آموزش خانواده آسان گیرانه کودک اوتیسم

 این والدین کودکان اوتیسم خونگرم اما بی توجه و بسیار سهل گیر می باشند و مهار کمی بر روی کودک اوتیسم خود دارند و به درخواست های کودکان اوتیسم خود تن می دهند، این والدینکودک اوتیسم درخواست کنندگی(کنترل) پایین و از پاسخ دهندگی (پذیرش) بالایی   برخوردارند و به کودکان خود اجازه می دهند تا قبل از اینکه به آمادگی برسند تصمیمات زیادی بگیرند.

این والدینکودکان اوتیسم  از حداقل تنبیه استفاده خواهند کرد و آماده ارائه خدمت به کودک اوتیسم خود هستند،  کودکان اوتیسم در این شیوه فرزند پروریکودک اوتیسم می تواند هر وقت بخواهد غذا بخورد، هروقت خواست بخوابد، هر میزان که خواست تلویزیون تماشا کند، این کودکان اوتیسم در خانه مشارکتی نخواهند داشت و گاها نافرمان و سرکش می باشند. 

 

آموزش خانواده آسان گیرانه کودک اوتیسم

 

آموزش خانواده بی اعتنا کودک اوتیسم

در این شیوه فرزندپروری والدین کودک اوتیسم درخواست کنندگی و پاسخ دهندگی پایینی خواهند داشت و نسبت به استقلال کودک بی تفاوت می باشند، خود را درگیر با کودک اوتیسم شان نخواهند کرد و یا شاید اصلا او را قبول نداشته باشند،  این والدین کودک اوتیسم از لحاظ هیجانی کناره گیر می باشند، معمولا در این شیوه والدین در مورد کودکان اوتیسم شان غقلت دارند که از نوع افراطی بی اعتنایی می باشد و در صورتی که این روش در سنین خیلی پایین کودک مستمر باشد تمامی جنبه های رشد کودک را از جمله دلبستگی،شناخت و مهارتهای اجتماعی مختل خواهد کرد و کودکان اوتیسم با مشکلات بیشمار پرورش خواهند کرد.

 

آموزش خانواده بی اعتنا کودک اوتیسم

 

شما می توانید موضوعات خود را با پزشکان و کادر درمانی ، توانبخشی موسسه مطرح بفرمائید.

پشتیبانی آنلاین واتس آپ
Close and go back to page